Welkom bij de Talenexpo, een reis door de geschiedenis van het taalonderwijs in Nederland

Geschiedenis van het talenonderwijs in nederland

Expozaal 5, na 2000: Perspectief

1. School en maatschappij

Na de sterk door de overheid gestuurde ontwikkelingen komen er, onder de verzamelnaam “Het Nieuwe Leren”, initiatieven vanuit het onderwijs zelf - vooral aangestuurd door de managers - zoals Slash 21 en UniC, waarin de wens van de individuele leerling centraal staat. Er komt al snel tegengas van mensen die het betreuren dat het oude, degelijke, onderwijs (“De hbs terug!”) teloor gaat. Voorop lopen daarin filosoof Ad Verbrugge en de geharnaste emeritus hoogleraar Arnold Heertje.

› klik hier om naar het hoofdstuk te gaan

2. Nederlands

Taal en literatuur worden ‘gedemocratiseerd’: werden ooit de normen bepaald door een elite, nu vormt statistische analyse het uitgangspunt: wat komt het meest voor. Het schoolvak Nederlands heeft aandacht voor multimediale communicatie. In het eindexamenprogramma wordt een onderdeel “Argumentatieve vaardigheden” opgenomen. Taalkunde krijgt een plaats als facultatief onderdeel.

› klik hier om naar het hoofdstuk te gaan

3. Moderne vreemde talen

In verschillende onderwijstypen staan de talen (behalve Engels) onder druk. Alleen in het vwo is een tweede vreemde taal verplicht (in gymnasia kan dat ook Latijn of Grieks zijn), in het havo is dat alleen het geval in het profiel Cultuur en Maatschappij. Deelvakken komen en gaan. Steeds meer scholen bieden tweetalig onderwijs, het Europees Referentiekader wordt in leergangen en het centraal schriftelijk examen als instrument ingevoerd. In het bij de invoering van de tweede fase gecreëerde “studiehuis” speelt ICT een steeds grotere rol. Iedereen krijgt voortaan “gratis” schoolboeken.

› klik hier om naar het hoofdstuk te gaan

4. De leraren

Met name door de vergrijzing dreigt een lerarentekort. Er komen speciale opleidingstrajecten voor “zij-instromers”, scholen krijgen meer ruimte om tweedegraders in te zetten in het eerstegraadsgebied. Tegelijk wordt er plannen ontwikkeld om tot een beroepsregister te komen. De Vereniging van Leraren in Levende Talen breidt haar actieradius uit tot (individuele) belangenbehartiging door zich aan te sluiten bij de CMHF. Via internet weten docenten elkaar te vinden in discussiegroepen en vakcommunity's.

› klik hier om naar het hoofdstuk te gaan