Welkom bij de Talenexpo, een reis door de geschiedenis van het taalonderwijs in Nederland

Geschiedenis van het talenonderwijs in nederland

Expozaal 3, 1920-1970: Consolidatie

paragrafen: 4
illustraties: 32
mediafragmenten: 0

1.3 Scholen

(M)ulo
In de Wet op het Lager Onderwijs van 1920 werd het mulo (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, een lagere school met enkele extra leerjaren) officieel als ulo gedefinieerd (een aparte school met drie of vier leerjaren).

Het Nederlandse onderwijs was nog tot in de jaren zestig standenonderwijs. Kinderen werden niet zozeer geselecteerd naar het schooltype dat paste bij hun leervermogen en belangstelling, maar het was eerder hun sociale afkomst die bepaalde welk schooltype ze gingen volgen. De (m)uloscholen droegen veel bij tot de culturele en economische ontwikkeling van brede bevolkingsgroepen in Nederland. Dit schooltype werd daarom nóg belangrijker voor de sociale emancipatie dan het al was.

Hbs
Ook de hbs groeide en bloeide. In 1924 werd de bovenbouw ervan gesplitst in een A-richting ("literair-economisch", dus gericht op de handel met veel uren voor talen) en een B-richting (het oude hbs-programma, meer toegespitst op de exacte vakken).

Gymnasium en lyceum
Op het gymnasium veranderde niet veel. Wel een vernieuwing was het lyceum, eigenlijk een scholengemeenschap avant la lettre. Het bood na een een- of tweejarige brugklas de keus tussen hbs of gymnasium, soms ook mms, met de bedoeling om de leerlingen niet te vroeg tot een keuze van schooltype te dwingen. Het eerste lyceum werd al in 1909 opgericht, maar vooral vanaf de jaren twintig volgden er meer.

Mms
De vijfjarige Middelbare Meisjesschool, in 1863 door Thorbecke ingesteld, moest het lange tijd zelf maar rooien. Pas in 1935 kreeg ze een wettelijk geregeld eindexamen, en in 1948 werd ze eindelijk financieel gelijkgesteld met andere middelbare scholen.

Examens
Vanaf 1920 werden de hbs-examens niet meer centraal in de provinciehoofdsteden, maar in en door de scholen afgenomen, onder toezicht van deskundigen ("rijksgecommitteerden"). Op de gymnasia was dat al zo. De (m)ulo-examens werden sinds 1907 georganiseerd door de landelijke, verzuilde muloverenigingen.