Welkom bij de Talenexpo, een reis door de geschiedenis van het taalonderwijs in Nederland

Geschiedenis van het talenonderwijs in nederland

Expozaal 3, 1920-1970: Consolidatie

paragrafen: 4
illustraties: 32
mediafragmenten: 0

1.4 Didactiek

Reformpedagogiek
Vanaf ongeveer 1900 was vooral in de Verenigde Staten en Duitsland een beweging ontstaan die samengevat wordt onder de term "Reformpedagogiek". Die keerde zich tegen het autoritaire onderwijs met zijn zware accent op kennisoverdracht van de alwetende leraar op het schijnbaar niets wetende, niets kunnende en passieve kind. "Vom Kinde aus!" werd het parool.

In Nederland kreeg deze beweging vooral vanaf de jaren twintig vaart. Na Montessori-kleuter- en lagere scholen werden vanaf 1926 ook Montessorischolen voor voortgezet onderwijs opgericht. Er ontstonden ook Daltonscholen volgens de ideeën van Helen Parkhurst: geïndividualiseeerd en gedifferentieerd onderwijs door middel van Daltontaken. In de jaren dertig werd op "gewone" scholen de term "daltoniseren" gebruikt voor het geven van keuzemogelijkheden aan leerlingen, bijvoorbeeld bij het bepalen van boeken voor de lijst voor het literatuuronderwijs.

Op de meeste scholen was klassikaal onderwijs de norm, met weinig aandacht voor de individuele leerling en weinig ruimte voor diens eigen inbreng.

Mulodidactiek
In mulokringen werd kritisch gekeken naar de andere schooltypes, waar twaalfjarige leerlingen niet meer met één klassenonderwijzer, maar plotseling met allerlei verschillende vakleraren werden geconfronteerd. In het (m)ulo gaven de meeste onderwijzers meerdere vakken. Ook werd gezocht naar speciale mulobenaderingen voor de verschillende vakken. Maar tegelijkertijd was er ook een wens om zoveel mogelijk het vakinhoudelijk niveau van de hbs-onderbouw te benaderen.