Welkom bij de Talenexpo, een reis door de geschiedenis van het taalonderwijs in Nederland

Geschiedenis van het talenonderwijs in nederland

Expozaal 3, 1920-1970: Consolidatie

paragrafen: 4
illustraties: 37
mediafragmenten: 0

4.4 Organisaties

A.V.M.O.
De Algemene Vereniging van leraren bij het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs (A.V.M.O.) werd al in 1867, kort na de stichting van de hbs, opgericht. Ze was heel lang actief zowel voor de rechtspositie van leraren als ook op het gebied van pedagogische en didactische vraagstukken. In 1916 en in 1918 kwamen daar een protestants-christelijke en een rooms-katholieke vereniging bij. Ze zijn nu alle drie opgegaan in de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Levende Talen
De taalleraar met een beetje beroepstrots was lid van de Vereniging van Leraren in Levende Talen (V.L.L.T.). Hij of zij las ook het tijdschrift Levende Talen en bezocht misschien de jaarvergadering in hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Maar het was wel typisch een vereniging voor leraren aan het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs (V.H.M.O.), niet voor mulo-onderwijzers.

De V.L.L.T. publiceerde vanaf 1914 een verenigingsorgaan genaamd Berichten en Mededelingen. In 1930 werd dat een serieus tijdschrift onder de naam Levende Talen. Het ontleende zijn status vooral aan wetenschappelijke taal- en letterkundige artikelen, onder meer van de hand van professoren en andere universitaire medewerkers. Daarnaast bleef het ook verenigingsnieuws publiceren. De verslagen van de jaarvergaderingen en de daar gehouden voordrachten geven een beeld van de discussies die in en over het taalonderwijs gevoerd werden, en ze geven ook een – indirecte – indruk van wat er in de klassenpraktijk gebeurde.