Welkom bij de Talenexpo, een reis door de geschiedenis van het taalonderwijs in Nederland

Geschiedenis van het talenonderwijs in nederland

Expozaal 3, 1920-1970: Consolidatie

paragrafen: 4
illustraties: 39
mediafragmenten: 0

3.1 Positie van de moderne vreemde talen

Frans
Ook in het onderwijs verloor Frans langzaamaan terrein ten opzichte van de andere moderne vreemde talen. Lange tijd was lagereschoolkennis van het Frans vereist geweest om toegelaten te worden tot de hbs, maar in 1920 werd die eis afgeschaft. De urenaantallen in het voortgezet onderwijs bleven wel ongeveer gelijk. In de hele periode had Frans meer uren dan Duits en Engels.

Duits en Engels
Tot aan de Tweede Wereldoorlog was Duits in Nederland een belangrijker taal voor politiek, economie, cultuur en wetenschap dan Engels. Daaraan maakten het Duitse Naziregime en de Tweede Wereldoorlog een einde.

Na de oorlog verwisselden Duits en Engels van plaats in de historisch gegroeide rangorde Frans – Duits – Engels. Vóór en in de oorlog begon Engels pas in de tweede klas, kort na de oorlog werden de rollen omgedraaid: Duits verdween uit de eerste klas en kreeg ook in totaal minder uren dan de andere moderne vreemde talen.