Welkom bij de Talenexpo, een reis door de geschiedenis van het taalonderwijs in Nederland

Geschiedenis van het talenonderwijs in nederland

Expozaal 4, 1970-2000: Vernieuwing

paragrafen: 5
illustraties: 20
mediafragmenten: 4

2.5 Een les Nederlands

In zijn boek Nooit met je rug naar de klas! uit 1969 noteert Helge Bonset een aantal verhalen uit het Nederlandse onderwijs. Het betreffende hoofdstuk is omineus getiteld Vreselijke verhalen. De verhalen gaan niet zozeer over lessen Nederlands (maar bieden wel een inkijkje in het onderwijs van rond 1970).