Welkom bij de Talenexpo, een reis door de geschiedenis van het taalonderwijs in Nederland

Geschiedenis van het talenonderwijs in nederland

Expozaal 5, na 2000: Perspectief

paragrafen: 5
illustraties: 14
mediafragmenten: 8

2.5 Een les Nederlands

Er verschijnen speciale websites met onderwijsmateriaal, zoals leraar24 en leoned. Deze sites bevatten onder andere filmpjes met lesopnames, soms met uitvoerige annotatie en analyse, als studiemateriaal ten behoeve van de lerarenopleidingen.

De laatste jaren worden er ook heel wat particuliere video's geplaatst op YouTube. Veel ervan zullen op termijn weer verdwijnen, want het medium is vluchtig. Toch geven de fragmentjes een goede indruk van recente lessen Nederlands. Ook is duidelijk dat er in het grammaticaonderwijs in de afgelopen eeuw niet zo heel erg veel veranderd is.